Odpovědnost za škodu po vjetí do výtluku ve vozovce.

Z jakého pojištění lze hradit tento případ škody? Pokud si způsobíte škodu tím, že vjedete do výtluku ve vozovce, jsou dvě možnosti, kde můžete uplatnit nárok na náhradu škody. První a nejjednodušší cestou k náhradě škody je v takovém případě havarijní pojištění, samozřejmě, pokud jej máte sjednáno. Druhou možností je uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody u správce pozemní komunikace, na které k události došlo. Ten by měl mít pojištění odpovědnosti za škodu. Jiná možnost není, protože vaše povinné ručení se na takové škody nevztahuje!

Jak postupovat v případě, kdy chcete náhradu škody požadovat po vlastníku, resp. správci pozemní komunikace?

Za technický stav dálnic a silnic I. třídy odpovídá Ředitelství silnic a dálnic. V případě silnic II. a III. třídy jsou za jejich stav zodpovědné správy a údržby silnic příslušného kraje. V případě silnice nižších tříd se budete obracet na okresní správy silnic, případně na obec.

Na příslušnou organizaci správy a údržby silnic zašlete žádost o náhradu škody. K tomuto účelu vám poslouží, a je to pro vás nejjednodušší, formulář „záznam o dopravní nehodě“, který vozíte v autě. Výtluk, ve kterém jste si vozidlo poškodili řádně zdokumentujte. Minimálně pořiďte několik fotografií výtluku, ještě lepší je však pořídit videozáznam. K nehodě přivolejte policii.

Čím podrobněji popíšete nehodu, tím lépe. Žádost o náhradu škody by měla obsahovat následující:

  • identifikaci řidiče, tj. jméno a příjmení, datum narození, kontaktní údaje
  • identifikaci vozidla, tj. značka a typ, SPZ, VIN, číslo velkého technického průkazu, stáří vozidla
  • co nejpřesnější identifikaci místa nehody, tj. číslo silnice, část obce, kilometr atd.
  • datum a čas nehody
  • podrobný popis poškození vozidla
  • podrobný popis nehody s nákresem
  • kontakt na svědky nehody
  • dokumentaci k nehodě, tj. videozáznam, příp. fotografie z místa nehody (výtluku), kopie řidičského průkazu, kopie velkého technického průkazu, zelená karta, faktura za opravu vozidla
  • datum a podpis

Počítejte s tím, že správce pozemní komunikace se bude snažit odpovědnosti za škodu zbavit. Bude na vás, abyste prokázali, že on zanedbal svoji povinnost. Nejsilnější jeho protiargument bude, že jste nepřizpůsobili rychlost a způsob jízdy stavu vozovky. To musíte hned na začátku razantně odmítnout.

Ze zkušenosti víme, že ve valné většině případů správce komunikace náhradu škody odmítne poskytnout a poškozeným pak nezbude, než rezignovat nebo se pustit do soudního sporu. Je jen na vás, abyste zvážili, zda by se vám taková akce mohla vůbec vyplatit.

Hrát si online s čísly to je kalkulačka.eu

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI